Disclaimer

Disclaimer voor www.vdsteenxxl.com

VDSTEENXXL verleent u hierbij toegang tot  www.vdsteenxxl.com  en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

VDSTEENXXL behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
VDSTEENXXL spant zich in om de inhoud van  www.vdsteenxxl.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op  www.vdsteenxxl.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VDSTEENXXL .

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.vdsteenxxl.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met VDSTEENXXL .Voor op  www.vdsteenxxl.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VDSTEENXXL nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VDSTEENXXL .
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VDSTEENXXL , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.