• Al vanaf €50,- gratis verzending
  • 30 jaar ervaring in veiligheid
  • 100 Dagen Bedenktijd

bezoek onze winkel
in valkenswaard /

Plan uw route naar onze winkel >
Close

categorie

Privacy Policy

VDSTEENXXL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De privacy verklaring van VDSTEENXXL geldt voor iedereen die de websites www.vdsteenxxl.com, www.JeSteigertje.nl, www.AlJeVeiligheid.nl, www.Jenetje.nl,  www.solide-ladders.nl of  www.treeup.nl  bezoekt.

 

Contactgegevens:
VDSTEENXXL

www.vdsteenxxl.com
De Vest 70
5555XP Valkenswaard

040-2070605

KvK 62067877
BTW nr: NL112162034B03

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

VDSTEENXXL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via een van onze webshops dan wel in onze winkel.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vdsteenxxl.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VDSTEENXXL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Voor telefonisch of e-mail contact omtrent afhandeling bestellingen

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

VDSTEENXXL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VDSTEENXXL) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

VDSTEENXXL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken bewaren wij voor een periode van tien jaar na de laatste bestelling of factuur. Dit doen wij om (terugkerende) klanten beter van dienst te zijn en de garantie op onze producten aan te kunnen bieden.

Het staat u natuurlijk vrij om u te beroepen op het recht van vergetelheid.

Dit geldt voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, Email-Adres en Bankgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

VDSTEENXXL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VDSTEENXXL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VDSTEENXXL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vdsteenxxl.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. VDSTEENXXL zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

VDSTEENXXL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VDSTEENXXL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vdsteenxxl.com

 

 

Lijst van cookies welke wij verzamelen

Onderstaand een tabel van cookies welke wij van www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl verzamelen.

COOKIE naam

COOKIE Omschrijving

Shopping cart

The association with your shopping cart.

CATEGORY_INFO

Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.

COMPARE

The items that you have in the Compare Products list.

CURRENCY

Your preferred currency

CUSTOMER

An encrypted version of your customer id with the store.

CUSTOMER_AUTH

An indicator if you are currently logged into the store.

CUSTOMER_INFO

An encrypted version of the customer group you belong to.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Stores the Customer Segment ID

EXTERNAL_NO_CACHE

A flag, which indicates whether caching is disabled or not.

FRONTEND

You sesssion ID on the server.

GUEST-VIEW

Allows guests to edit their orders.

LAST_CATEGORY

The last category you visited.

LAST_PRODUCT

The most recent product you have viewed.

NEWMESSAGE

Indicates whether a new message has been received.

NO_CACHE

Indicates whether it is allowed to use cache.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.

POLL

The ID of any polls you have recently voted in.

POLLN

Information on what polls you have voted on.

RECENTLYCOMPARED

The items that you have recently compared.

STF

Information on products you have emailed to friends.

STORE

The store view or language you have selected.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indicates whether a customer allowed to use cookies.

VIEWED_PRODUCT_IDS

The products that you have recently viewed.

WISHLIST

An encrypted list of products added to your Wishlist.

WISHLIST_CNT

The number of items in your Wishlist.